Zarząd:
Cezary Gregorczuk – Członek Zarządu
Adam Wojacki – Członek Zarządu

CezaryGregorczuk

Cezary Gregorczuk

Członek Zarządu

Cezary Gregorczuk – absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, indywidualny tok studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości, seminarium międzyuniwersyteckie w Hamburgu na temat polsko-niemieckich spółek joint venture. Posiada licencję maklera giełdowego oraz ukończył liczne kursy z dziedziny finansów i bankowości. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie finansów i bankowości inwestycyjnej. Pracował w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo- Handlowego S.A., gdzie pełnił funkcję Kierownika Zespołu Giełdowego, a później Z-cy Dyrektora Biura Maklerskiego (nadzór nad pracami Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego oraz Zespołu Zarządzania Aktywami). Następnie był Dyrektorem Pionu Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim Millennium SA. Przez ostatnich kilka lat pełnił funkcje: Wiceprezesa Zarządu Tras Tychy S.A., Wiceprezesa Zarządu Sandfield Capital sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego sp. z o.o. oraz wielokrotnie zasiadał w radach nadzorczych spółek kapitałowych w tym spółek publicznych. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., Członka Zarządu Impera Seed Fund sp. z o.o. oraz Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.

AW

Adam Wojacki

Członek Zarządu

Adam Wojacki jest absolwentem Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie – wydział ekonomii i organizacji handlu zagranicznego oraz University of South Australia – wydział marketingu i finansów, gdzie posiada dyplom z wyróżnieniem.
Ma 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu i inwestycjach związanych z IT, telekomunikacją, mediami i marketingiem. Specjalizuje się w innowacyjnych projektach związanych z nowymi technologiami.
Przez ostatnie 10 lat pracował na rynkach Europy Wschodniej, głównie na Ukrainie i w Rosji, gdzie zasiadał w zarządzie spółki MTS, największego operatora telefonii komórkowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz pełnił funkcję prezesa spółki UMC, wiodącego operatora telefonii komórkowej na rynku ukraińskim. Założyciel grupy inwestycyjnej Vivex, która zrealizowała szereg projektów inwestycyjnych na rynku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Spółka zainwestowała m.in. w Spryciarze.pl, Humanway.pl, Mapia.ua, Address.ua, ESCAPE Digital Marketing Group, All Motion Group. Adam Wojacki pracował również w zarządach takich spółek jak PTC (Era GSM), Sun Microsystems Polska oraz Australian Trade Commission. Obecnie zasiada lub zasiadał w radach nadzorczych min. następujących spółek: Mex Polska S.A., Simple S.A. Obecnie pełni funkcję: Członka Zarządu Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (poprzednia nazwa BBI Capital NFI S.A.), Członka Zarządu w Impera Seed Fund sp. z o.o. (dawna nazwa BBI Seed Fund sp. z o.o.). Zasiadał w zarządach spółek: BBF Management S.A. (poprzednia nazwa IDM Capital S.A., Supernova IDM Fund S.A.), Supernova IDM Management sp. z o.o. SKA.