Zarząd:
Łukasz Kręski – Prezes Zarządu
Cezary Gregorczuk – Członek Zarządu
Adam Wojacki – Członek Zarządu
Andrzej Ziemiński – Członek Zarządu

 

LK

 

 

 

 

Łukasz Kręski

Prezes Zarządu

Łukasz Kręski od 12 lat specjalizuje się w poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych w sektorze e-commerce, innowacyjnych technologii oraz outsourcingu usług B2B. Jego profil zawodowy jest ściśle związany z początkowo odniesionymi sukcesami w roli przedsiębiorcy, był założycielem i managerem dwóch projektów: eSky.pl oraz Work Express. Oba przedsięwzięcia z fazy start-up doprowadził do pozycji liderów w swoich branżach. Następnie w 2012 dołączył do grona Partnerów Supernova IDM Management, gdzie aktywnie zajmował się budowaniem organizacji i zarządzaniem spółkami portfelowymi Supernova IDM Fund współtworząc i realizując strategię Private Equity tego funduszu. W chwili obecnej zasiada w Radach Nadzorczych : eSKY.pl, Internity, Simplum, Listonic. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

 

CezaryGregorczuk

 

 

 

 

Cezary Gregorczuk

Członek Zarządu

Cezary Gregorczuk – absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, indywidualny tok studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości, seminarium międzyuniwersyteckie w Hamburgu na temat polsko-niemieckich spółek joint venture. Posiada licencję maklera giełdowego oraz ukończył liczne kursy z dziedziny finansów i bankowości min. Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji),szkolenie dla market makers (NASDAQ).Posiada duże doświadczenie w dziedzinie finansów i bankowości inwestycyjnej. Pracował w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo- Handlowego S.A., pełnił funkcję Kierownika Zespołu Giełdowego jak również zasiadał jako Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego gdzie nadzorował pracami zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego i zespołu zarzadzania aktywami a także pełnił nadzór nad sekcją maklerów giełdowych. Przez ostatnie kilka lat pełnił funkcje: Wiceprezesa Zarządu Tras Tychy S.A., Wiceprezesa Zarządu Sandfield Capital sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego sp. z o.o. oraz wielokrotnie zasiadał w radach nadzorczych spółek kapitałowych w tym spółek publicznych.

 

AW

 

Adam Wojacki

Członek Zarządu

Adam Wojacki jest absolwentem Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie – wydział ekonomii i organizacji handlu zagranicznego oraz University of South Australia – wydział marketingu i finansów, gdzie posiada dyplom z wyróżnieniem.
Ma 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu i inwestycjach związanych z IT, telekomunikacją, mediami i marketingiem. Specjalizuje się w innowacyjnych projektach związanych z nowymi technologiami.
Przez ostatnie 10 lat pracował na rynkach Europy Wschodniej, głównie na Ukrainie i w Rosji, gdzie zasiadał w zarządzie spółki MTS, największego operatora telefonii komórkowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz pełnił funkcję prezesa spółki UMC, wiodącego operatora telefonii komórkowej na rynku ukraińskim. Założyciel grupy inwestycyjnej Vivex, która zrealizowała szereg projektów inwestycyjnych na rynku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Spółka zainwestowała m.in. w Spryciarze.pl, Humanway.pl, Mapia.ua, Address.ua, ESCAPE Digital Marketing Group, All Motion Group. Adam Wojacki pracował również w zarządach takich spółek jak PTC (Era GSM), Sun Microsystems Polska oraz Australian Trade Commission. Obecnie zasiada lub zasiadał w radach nadzorczych min. następujących spółek: Mex Polska S.A., Simple S.A. Obecnie pełni funkcję: Członka Zarządu Impera Capital S.A. (poprzednia nazwa BBI Capital NFI S.A.), Członka Zarządu w Impera Seed Fund sp. z o.o. (dawna nazwa BBI Seed Fund sp. z o.o.). Zasiadał w zarządach spółek: BBF Management S.A. (poprzednia nazwa IDM Capital S.A., Supernova IDM Fund S.A.), Supernova IDM Management sp. z o.o. SKA.

 

AZ

 

Andrzej Ziemiński

Członek Zarządu

Andrzej Ziemiński posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania, restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć. W swojej karierze zawodowej był członkiem zarządów oraz rad nadzorczych spółek z rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii. Od roku 2010 Partner, a w latach 2012 – 2014 Prezes Zarządu BBF Management S.A. Od 2011 r. swoim doświadczeniem wspierał zarządzających Impera Capital S.A. Od 2011 Członek Zarządu Impera Seed Fund Sp. z o.o. podmiotu zarządzającego funduszem kapitałowym powołanym przez Impera Capital S.A. oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. W latach 2007 – 2009 Prezes Zarządu PPWK S.A., które przekształcił z tradycyjnego wydawnictwa kartograficznego w dostawcę usług telekomunikacyjnych i mobilnych dla sektora B2B. Dzięki środkom z emisji publicznej oraz udanym akwizycjom spółek, w tym Neotel Communications Polska Sp. z o.o i Długie Rozmowy S.A. proces zrealizował w okresie 2 lat. Od 2004 do 2009 roku Prezes Zarządu EL2 Sp. z o.o. dostawcy aplikacji oraz serwisów w branży Usług Dodanych dla Telekomunikacji GSM. Obecnie zasiada m.in. w Radach Nadzorczych spółek: OPTeam S.A., Internity S.A., Telemedycyna Polska S.A.Od kwietnia 2014 r. Członek Zarządu Impera Capital S.A.