1. Oferta zakupu akcji Impera Capital.
 Pobierz

2. Raport bieżący 19/2017 i 20/2017
Pobierz

3. Harmonogram.
Pobierz

4. Formularz Oferta sprzedaży akcji
Pobierz

5. FAQ Skup akcji własnych.
Pobierz

6. Uchwała nr 21 ZWZ Impera Capital SA z dnia 12 czerwca 2017
Pobierz

7. Uchwała Zarządu Impera Capital SA w sprawie warunków nabycia akcji własnych.
Pobierz

8. Uchwała Zarządu Impera Capital SA w sprawie pierwszej transzy nabycia akcji własnych.
Pobierz