Oferta zakupu akcji – Pobierz

Raport Bieżący 16/2018 – Pobierz
Harmonogram skupu akcji – Pobierz
Formularz Oferty Sprzedaży akcji – Pobierz
RODO Klauzula informacyjna – Pobierz
FAQ Skup akcji własnych – Pobierz
Uchwała nr 21 ZWZ w sprawie upoważnienia Zarządu – Pobierz
Uchwała Zarządu w sprawie warunków nabycia akcji własnych do nabycia akcji własnych – Pobierz
Uchwała Zarządu w sprawie drugiej transzy nabycia akcji własnych – Pobierz