Przewodniczący Rady Nadzorczej:

MIROSŁAW KRYCZKA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Handel Zagraniczny. Karierę zawodową rozpoczynał w biurze maklerskim Banku Pekao SA. Przez pięć lat pracował w firmie doradczej Arthur Andersen. Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie finansów zdobyte zarówno w dużych korporacjach przechodzących poważne programy restrukturyzacyjne jak też w mniejszych firmach wzrostowych. Pracował 10 lat na różnych stanowiskach finansowych w Alcatel-Lucent Polska (wcześniej Alcatel Polska). O 2011 roku członek zarządu i dyrektor finansowy Euronet Polska sp. z o.o. Był członkiem rady nadzorczej funduszu Magna Polonia S.A.
Mirosław Kryczka spełnia kryterium niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:

KRZYSZTOF WITOŃ

Studiował na University of Maryland Biznes and Management. W latach 1983-84 pracował w nowojorskim biurze Radia Wolna Europa. W 1984 roku rozpoczął pracę w monachijskiej centrali Radia Wolna Europa. Do końca misji Rozgłośni pracował jako szef działu realizacji oraz dyrektor administracji. Był w zespole przenoszącym Rozgłośnie RWE i Radio Liberty do czeskiej Pragi. W Polsce w latach 2000 -2014 zaj:mował kluczowe stanowiska w Zarządach Spółek Skarbu Państwa : NOM 1044, Telenergo, Tel-Bank oraz był Prezesem Exatel SA, Pełnomocnikiem Zarządu Orange SA (odpowiedzialnym za realizacje projektów wartości 1 miliarda PLN Sieci Szerokopasmowe: Lubuskie, Zachodnio-Pomorskie, Warmia i Mazury oraz Podkarpacie) a także Prezesem Zarządu Spółki Giełdowej Hawe SA. W 2014 r. rozpoczął doradztwo dla Huawei, a 2018 r. doradzał producentowi i dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego Coriant SA. Obecnie członek Klubu Aniołów Biznesu COBIN Angels w Warszawie.

Krzysztof Witoń spełnia kryterium niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkowie Rady Nadzorczej:

KORNELIA ŁUCZEJKO

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego ukończonego z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji, ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. Od 2015 r. jako radca prawny współpracuje z Kancelarią RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy w ramach departamentu korporacyjnego. Zajmuje się bieżącą obsługą spółek, prowadzi wielopłaszczyznowe spory prawne, sporządza umowy handlowe oraz prawne.
W latach 2011-2014 współpracownik Kancelarii Kawczyński, Korytkowska, Partyka Sp.p. W latach 2011-2013 pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa handlowego oraz procesowego, wykładowca na szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa spółek handlowych.
Kornelia Łuczejko spełnia kryterium niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Sekretarz Rady Nadzorczej:

CEZARY GÓRKA

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), Wydział Ekonomiczno- Społeczny, ukończył studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość na Akademii Leona Koźmińskiego, otrzymał medal Prezesa Narodowego Banku Polskiego „ za zasługi dla bankowości RP”. Karierę zawodową związał z finansami i sektorem bankowym. Pracował w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A., Banku DnB NORD Polska S.A., Getin Nobel Bank S.A., obecnie pracuje w Towarzystwie Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. Posiada duże doświadczenie we współpracy z sektorem przedsiębiorstw MSP- głównie w ocenie projektów inwestycyjnych, w zakresie badania oceny potencjału finansowego, budowania montaży finansowych oraz restrukturyzacji, jak też samorządów, wspólnot mieszkaniowych oraz NGO. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Piastował liczne stanowiska kierownicze w tym: dyrektor oddziału banku komercyjnego, dyrektor regionalny, dyrektor działu ryzyka kredytowego a obecnie dyrektor ds. sprzedaży projektów unijnych.

Cezary Górka spełnia kryterium niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

PAWEŁ BUCHLA

Absolwent Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Makler Papierów Wartościowych licencja nr. 872. Od 1993 związany z polskim rynkiem kapitałowym a konkretnie z Departamentami Zarządzania Aktywów następujących domów maklerskich: COK Banku Handlowego, DM BIG-BG, CDM Peakao S.A. oraz TFI Pioneer. W latach 2006 – 2012 AFI ING Securities S.A. jako makler papierów wartościowych. W 2005 r. po uzyskaniu zezwolenia KNF na dystrybucję jednostek funduszy krajowych i zagranicznych prowadzi do dziś własną działalność gospodarczą pod nazwą Vizjoner Investment.

Paweł Buchla spełnia kryterium niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.