Przewodniczący Rady Nadzorczej:

MIROSŁAW KRYCZKA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Handel Zagraniczny. Karierę zawodową rozpoczynał w biurze maklerskim Banku Pekao SA. Przez pięć lat pracował w firmie doradczej Arthur Andersen. Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie finansów zdobyte zarówno w dużych korporacjach przechodzących poważne programy restrukturyzacyjne jak też w mniejszych firmach wzrostowych. Pracował 10 lat na różnych stanowiskach finansowych w Alcatel-Lucent Polska (wcześniej Alcatel Polska). O 2011 roku członek zarządu i dyrektor finansowy Euronet Polska sp. z o.o. Był członkiem rady nadzorczej funduszu Magna Polonia S.A.
Mirosław Kryczka spełnia kryterium niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkowie Rady Nadzorczej:

KORNELIA ŁUCZEJKO

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego ukończonego z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji, ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. Od 2015 r. jako radca prawny współpracuje z Kancelarią RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy w ramach departamentu korporacyjnego. Zajmuje się bieżącą obsługą spółek, prowadzi wielopłaszczyznowe spory prawne, sporządza umowy handlowe oraz prawne.
W latach 2011-2014 współpracownik Kancelarii Kawczyński, Korytkowska, Partyka Sp.p. W latach 2011-2013 pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa handlowego oraz procesowego, wykładowca na szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa spółek handlowych.
Kornelia Łuczejko spełnia kryterium niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

CEZARY GÓRKA

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), Wydział Ekonomiczno- Społeczny, ukończył studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość na Akademii Leona Koźmińskiego, otrzymał medal Prezesa Narodowego Banku Polskiego „ za zasługi dla bankowości RP”. Karierę zawodową związał z finansami i sektorem bankowym. Pracował w Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A., Banku DnB NORD Polska S.A., Getin Nobel Bank S.A., obecnie pracuje w Towarzystwie Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. Posiada duże doświadczenie we współpracy z sektorem przedsiębiorstw MSP- głównie w ocenie projektów inwestycyjnych, w zakresie badania oceny potencjału finansowego, budowania montaży finansowych oraz restrukturyzacji, jak też samorządów, wspólnot mieszkaniowych oraz NGO. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Piastował liczne stanowiska kierownicze w tym: dyrektor oddziału banku komercyjnego, dyrektor regionalny, dyrektor działu ryzyka kredytowego a obecnie dyrektor ds. sprzedaży projektów unijnych.

Cezary Górka spełnia kryterium niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

PAWEŁ BUCHLA

Absolwent Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Makler Papierów Wartościowych licencja nr. 872. Od 1993 związany z polskim rynkiem kapitałowym a konkretnie z Departamentami Zarządzania Aktywów następujących domów maklerskich: COK Banku Handlowego, DM BIG-BG, CDM Peakao S.A. oraz TFI Pioneer. W latach 2006 – 2012 AFI ING Securities S.A. jako makler papierów wartościowych. W 2005 r. po uzyskaniu zezwolenia KNF na dystrybucję jednostek funduszy krajowych i zagranicznych prowadzi do dziś własną działalność gospodarczą pod nazwą Vizjoner Investment.

Paweł Buchla spełnia kryterium niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

PIOTR STĘPNIEWSKI

Absolwent Politechniki Radomskiej (1991-1996), kierunek: Materiałoznawstwa i Technologii Chemicznej. Posiada dyplom z wyróżnieniem Politechniki Radomskiej. Od 20 lat aktywny przedsiębiorca zarządzający w wielu podmiotach gospodarczych, od 10 lat w sektorze wysokich technologii takich jak IT, e-comerce.

W latach 1993-1994 animator kultury studenckiej, twórca i dyrektor klubu studenckiego „Atrium” w Radomiu.

W latach 1994-1999 związany z rynkiem turystycznym, dyrektor „Almatur Radom”

W latach 1997-2000 konsultant ds. usług oraz pracy tymczasowej w Studenckiej Spółdzielni Pracy „Skarbek”.

W latach 2000- 2004 współwłaściciel Agencji Turystycznej „Alturist” s.c.

W latach 2004-2014– związany z rynkiem usług internetowych oraz nowych technologii. Założyciel „eSKY” sp. z o.o. Przez ostatnie lata Prezes Zarządu eSKY.pl. S.A. lidera branży turystyki on-line w Polsce. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie rynku i ustroju gospodarczego, prawa podatkowego, pozyskiwania i organizowania różnorodnych form finansowania zewnętrznego dla firm, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spółka ta jest liderem w branży turystyki internetowej w Polsce, dynamicznie się rozwija osiągając corocznie kilkudziesięcioprocentowe wzrosty przychodów. Spółka w 2008 rozpoczęła ekspansje zagraniczną, którą kontynuuje do dnia dzisiejszego, obecnie posiada spółki zależne min. w Brazylii, Bułgarii, Rumunii, Turcji, Kolumbii, Peru a także na rynkach Czech, Słowacji i Mołdawi.