Kalendarium okresów zamkniętych

Terminy publikacji – okresy zamknięte w roku 2019 Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA:
Nazwa raportu Data publikacji Okres zamknięty
Raport roczny za 2018 rok 04.04.2019 05.03.19 r. – 04.04.19 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok 04.04.2019 05.03.19 r. – 04.04.19 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 16.05.2019 16.04.19 r. – 16.05.19 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 05.09.2019 06.08.19 r. – 05.09.19 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 14.11.2019 15.10.19 r. – 14.11.19 r.