Kalendarium okresów zamkniętych

 

Terminy publikacji – okresy zamknięte w roku 2016 Impera Capital SA:
Nazwa raportu Data publikacji Okres zamknięty
Raport roczny za 2016 rok 27.04.2017 38.03.17 r. – 27.04.17 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok 27.04.2017 28.03.17 r. – 27.04.17 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 29.05.2017 29.04.17 r. – 29.05.17 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 28.09.2017 29.08.17 r. – 28.09.17 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 29.11.2017 30.10.17 r. – 29.11.17 r.