Kalendarium okresów zamkniętych

Terminy publikacji – okresy zamknięte w roku 2020 Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA:
Nazwa raportu Data publikacji Okres zamknięty
Raport roczny za 2019 rok 02.04.2020 03.03.20 r. – 02.04.20 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok 02.04.2020 03.03.20 r. – 02.04.20 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 12.05.2020 12.04.20 r. – 12.05.20 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 03.09.2020 04.08.20 r. – 03.09.20 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 12.11.2020 13.10.20 r. – 12.11.20 r.