Kalendarium okresów zamkniętych

 

Terminy publikacji – okresy zamknięte w roku 2018 Impera Capital SA:
Nazwa raportu Data publikacji Okres zamknięty
Raport roczny za 2017 rok 12.04.2018 13.03.18 r. – 12.04.18 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok 12.04.2018 13.03.18 r. – 12.04.18 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 17.05.2018 17.04.18 r. – 17.05.18 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 27.09.2018 28.08.18 r. – 27.09.18 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 30.10.2018 30.09.18 r. – 30.10.18 r.