Informacja o wyborze audytora:

Informacja o wyborze firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych – Pobierz

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej:

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej 2017 rok – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok – Pobierz

 

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej 2016 rok – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok – Pobierz

 

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej 2015 rok – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok – Pobierz

 

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej 2014 rok – Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok – Pobierz

 

Raporty o niestosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW:

Informacja o niestosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW – Pobierz