Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
Mokotów Nova | Budynek D, VI piętro | ul. Wołoska 22A | 02-675 Warszawa
Sekretariat: + 48 22 398 82 70 | Fax + 48 22 398 82 71
KRS 0000020690 | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy | XIII Wydział Gospodarczy
NIP 526-10-29-979 | REGON 010965971 |
kontakt: biuro@imperasa.pl

Mapa