Akcjonariusze

– Cezary Gregorczuk: 17,01%

– Bougralo Management Limited: 11,75%

– TNK Investments Sp. z o.o.: 10,43%

– Jalexus Consultants Limited: 7,16%

– FXCube Technologies Limited 7,36%

 

Stan akcji po scaleniu:
kapitał zakładowy wynosi 5.640.000,00 zł i dzieli się na
9.400.0000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja.