IMP
Money.pl - Kliknij po wicej

Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl

 


Informacje podstawowe

Nazwa IMPERA CAPITAL S.A.
Nazwa skrócona IMPERA
Rynek notowań Jednolity
Przynależność do sektora branżowego pośrednictwo finansowe
Segment, do którego spółka została
zakwalifikowana
WIG
Adres ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa
Telefon +48 22 398 82 70
Fax +48 22 398 82 71
www www.imperasa.pl
email biuro@imperasa.pl
Prezes Łukasz Kręski
NIP 526-10-29-979
ISIN PLNFI0700018
KRS 0000020690